Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |

Miejsce obrad

Aula Leopoldina (fot. S. Klimek)
Obrady 26 Międzynarodowej Konferencji Ochrony Prywatności i Danych Osobowych odbędą się na Uniwersytecie Wrocławskim - na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Uroczystości otwarcia oraz zakończenia Konferencji będą miały miejsce w Auli Leopoldyńskiej - najpiękniejszym wnętrzu głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Aulę Leopoldyńską wypełniają barokowe malowidła Christopha Handkego, rzeźby Franza Josepha Mangoldta oraz liczne sztukaterie i dekoracje snycerskie.
Początki działalności Uniwersytetu sięgają XVII wieku, kiedy to kolegium jezuickie uzyskało od cesarza Leopolda I dawny zamek królewski i zgodę na budowę nowego budynku. Inauguracja działalności Akademii Leopoldyńskiej nastąpiła w 1702 roku. W roku 1811 przekształcono ją w uniwersytet. W roku 1945 swoją działalność rozpoczął polski Uniwersytet Wrocławski.
Barokowy budynek Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najbardziej charakterystycznych akcentów wrocławskiego starego miasta. Portyk głównego wejścia do budynku Uczelni ozdobiony jest figurami Sprawiedliwości, Męstwa, Mądrości i Umiarkowania. Ponad nim widnieje Wieża Matematyczna, na której czterech narożach umieszczono posągi personifikujące cztery fakultety: Teologię, Filozofię, Medycynę i Prawo.
Uniwersytet Wrocławski (fot. S. Klimek)

Nowy budynek Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii (fot. S. Klimek)
W 2002 roku Uniwersytet Wrocławski obchodził trzechsetną rocznicę swojego powstania. Jubileusz ten stanowił dla społeczności akademickiej doskonałą okazję do przypomnienia dziedzictwa kulturowego i intelektualnego narodów Europy. W ciągu minionych trzystu lat istnienia uczelni dorobek ten kształtował jej charakter, tradycje i obyczajowość. Jubileusz był także odpowiednim momentem do zamanifestowania zaangażowania Uniwersytetu na rzecz ucieleśnionych w jego dziejach humanistycznych ideałów otwartości, tolerancji, pokoju i porozumienia między narodami oraz do promocji idei pełnego powrotu odnowionej Rzeczypospolitej Polskiej do Europy.

Obecnie Uczelnia kształci blisko 45 tys. studentów na 28 kierunkach studiów w ramach ośmiu wydziałów, w tym studentów z 26 krajów świata korzystających z zajęć prowadzonych w języku angielskim.
Dotychczas mury polskiego Uniwersytetu we Wrocławiu opuściło ponad 100 tys. absolwentów. Uczelnia utrzymuje ścisłe kontakty z ponad 30 zagranicznymi uniwersytetami, w coraz większym stopniu pełniąc funkcję pomostu między Wschodem i Zachodem. Uniwersytet Wrocławski zainicjował nowatorskie formy nauczania, w tym m.in. Międzynarodową Szkołę Letnią. Jej celem jest budowa i promocja nowej tożsamości europejskiej, zbliżenie między narodami europejskimi, zarówno należącymi do Unii Europejskiej, jak i znajdującymi się poza nią, za pośrednictwem osobistych kontaktów studiującej wspólnie młodzieży.
Nowy budynek Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii (fot. S.M. Nowacki)
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004