Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis 26konferencja.giodo.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biura. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP stacji klienckich, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikawane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biura. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Takie zbiorcze podsumowania całkowicie nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych:
  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • stan rozwinięcia menu bocznego w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu informacyjnego).
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Biura) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron
Serwis Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004