Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PANELOWA

"Prywatność a wykorzystywanie technologii RFID"

Niniejsza sesja panelowa ma być w założeniu kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku debaty rzeczników na temat wykorzystywania technologii RFID i wpływu, jaki może ona wywierać na sferę prywatności oraz nawiązaniem do uchwalonej w zeszłym roku w czasie 25 Międzynarodowej Konferencji w Sydney Rezolucji w sprawie identyfikacji za pomocą fal radiowych (Resolution on Radio Frequency Identification). Korzyści dla przedsiębiorców płynące z wykorzystywania technologii RFID oraz znaczne zmniejszenie kosztów jej wdrożenia powodują, iż znajduje ona coraz szersze zastosowanie w wielu branżach. Jednakże wykorzystywanie technologii RFID zagrażać może prywatności i prawu do ochrony danych osobowych w sytuacji łączenia danych zapisanych na znacznikach RFID z innymi informacjami o charakterze osobowym. Sesja będzie próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można pogodzić czerpanie korzyści wynikających ze stosowania technologii RFID z ochroną prywatności jednostek.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004