Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PANELOWA

"Świadomość jednostek w zakresie prawa do prywatności"

Kształtowanie świadomości prawnej obywateli w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych jest niezwykle istotnym zadaniem spoczywającym przede wszystkim na organach ochrony danych osobowych. Zrozumienie wartości prywatności oraz istoty ochrony tego dobra, zarówno przez obywateli, których dane są przetwarzane, jak i przez administratorów danych może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby naruszeń. Może również pozwolić na świadome decydowanie przez jednostki o sobie oraz faktyczne i pełne wykorzystywanie przewidzianych w tym zakresie uprawnień. Dyskusja w czasie sesji panelowej ma dać możliwość przedstawienia doświadczeń na temat stanu świadomości w zakresie prawa do prywatności, oceny, czy wiedza na ten temat jest propagowana efektywnie, a także wymiany poglądów na temat skuteczności metod stosowanych w celu propagowania wiedzy o prawie do prywatności.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004