Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PLENARNA

WSPӣPRACA MIDZY ORGANAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM I MIDZYNARODOWYM

Sesja powicona jest zagadnieniom, ktre pojawiy si w ramach wsppracy midzy narodowymi organami ochrony danych osobowych, a take w ramach wsppracy miedzy organami na terytorium jednego pastwa. Wyzwania globalizacji wymagaj rwnie wsppracy midzynarodowej na forum regionalnym oraz wiatowym. Poniewa ochrona prywatnoci czsto zazbia si z potrzeb ochrony innych praw jednostki, niezbdna zatem staje si wsppraca miedzy sektorowymi organami ochrony praw jednostki lub organami regulacyjnymi. Czy tego rodzaju wsppraca wpywa na ujednolicenie dziaa uczestniczcych w niej organw oraz ich codzienn praktyk funkcjonowania? Czy rne formy wsppracy zdaj egzamin, jakie problemy utrudniaj wspprac?
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004