Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PANELOWA

"Ekonomiczne podejście do ochrony prywatności - równoważenie kosztów i zysków"

W ramach niniejszej sesji poruszona zostanie problematyka kosztów i zysków związanych z wdrożeniem i zapewnieniem należytej ochrony danych osobowych, która ma szczególne znaczenie dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, jak również samych organów ochrony danych w poszczególnych państwach. Obecnie istnieje wiele narzędzi wspierających ochronę prywatności, których implementacja pociąga jednak za sobą określone koszty po stronie administratora danych. Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że koszty poniesione przez administratorów danych w związku z naruszeniami prywatności niejednokrotnie przewyższają koszty działań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej ochrony.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004