Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PANELOWA

"Przeciwdziałanie naruszeniu prywatności w Internecie"

Zachowanie całkowitej anonimowości w Internecie jest obecnie mitem. Zarówno wymogi prawne, jak również możliwości techniczne udostępniane przez liczne narzędzia Internetowe powodują, iż tożsamość użytkownika może zostać w szybki sposób określona. O ile w wielu sytuacjach udostępnienie danych osobowych przez użytkownika jest w pełni uzasadnione (np. w celu realizacji określonych usług świadczonych przez Internet), o tyle w licznych przypadkach ingerencja w prywatność może być nieuzasadniona lub może stanowić naruszenie podstawowych zasad ochrony prywatności. W celu zagwarantowania użytkownikom odpowiedniego stopnia ochrony ich danych osobowych opracowane zostały różnorodne aplikacje internetowe (Privacy Enhancing Technologies). Czy jednak tego rodzaju środki będą wystarczające w celu realizacji wskazanego celu? W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój tych narzędzi (więcej anonimowości / więcej danych osobowych)? Czy istnieje ponadto konieczność stworzenia odrębnych regulacji w zakresie ochrony prywatności, uwzględniającej specyfikę tego medium?
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004