Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PANELOWA

"Zagrożenie prywatności w dobie e-demokracji"

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wywołuje znaczny wpływ między innymi na przeobrażenia dokonujące się w sferze życia politycznego, zarówno na poziomie funkcjonowania instytucji, jak i działań poszczególnych obywateli. Oprócz niewątpliwych korzyści płynących z wykorzystywania tego rodzaju technologii (m.in. zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu demokratycznego państwa), pojawia się również szereg kwestii problematycznych dotyczących ochrony prywatności obywateli realizujących swoje uprawnienia w ramach e-demokracji. Niezbędne jest bowiem zagwarantowanie precyzyjnej identyfikacji osób, pełnej poufności danych przesyłanych przez obywateli drogą elektroniczną oraz precyzyjne określenie celów, dla których będą one mogły być wykorzystane przez instytucje publiczne. Pytaniem, które musi być postawione jest to, w jaki sposób cele te mogą zostać zagwarantowane.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004