Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PLENARNA

PRYWATNOŚĆ JEDNOSTKI WOBEC KONIECZNOŚCI ROZLICZENIA PRZESZŁOŚCI

Powrót wielu państw do grona społeczności demokratycznej stworzył możliwość wprowadzenia ustawodawstwa gwarantującego prawa człowieka, w tym prawa każdego do wiedzy o danych (dokumentach) gromadzonych przez funkcjonariuszy państw totalitarnych. W Europie prawo dostępu podmiotu danych do informacji zawartych w dotyczących go dokumentach zagwarantowane zostało przez Dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych 95/46WE i skorelowane z nią ustawodawstwa krajowe. Powstaje jednak pytanie, czy także inne osoby mogą mieć zagwarantowane prawo wglądu w akta tworzone przez reżimy totalitarne. Jak powinny być zagwarantowane prawa podmiotu danych, aby nie doszło do ponownego ich naruszenia np. prawa do dobrego imienia, prawa do prywatności. Czy można, posługując się zasadą równości wobec prawa, w równym stopniu umożliwić dostęp do akt ofiarom i funkcjonariuszom dawnych reżimów? Czy wszystkie państwa rozliczające przeszłość poszły w tym kierunku przy tworzeniu swoich ustawodawstw?
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004