Notice: Undefined offset: -1 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/26konferencja.giodo.gov.pl/index.php on line 13
26 konferencja
| Zaproszenie | Wrocław | Miejsce obrad | Wystąpienia | Referenci | Fotografie | Rezolucje | Linki |
SESJA PLENARNA

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ A WYZWANIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Postępująca globalizacja gospodarki światowej wpływa na wzrost wymiany informacji o klientach. Konieczność pogodzenia wymogów gospodarki globalnej z prawem do prywatności zaowocowała wprowadzeniem licznych instrumentów mających na celu zapewnienie odpowiedniej elastyczności nakładanych obowiązków wraz z zapewnieniem odpowiedniej ochrony prywatności jednostek. Dotychczasowe doświadczenia związane m.in. z modelowymi klauzulami kontraktowymi, czy też systemem Safe Harbor pozwalają na ocenę użyteczności tych rozwiązań z perspektywy czasu. Można więc zadać pytanie, co już osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy.
Polityka prywatności COPYRIGHT BY BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 2004